Kravla > Aktuality zo stavieb spoločnosti Kravla

Zoznam aktualít

Oprava teplárenských rozvodov

Teplárenské rozvody

Vykonávali sme opravu teplárenských rozvodov pre obec pri meste Trnava. Išlo o nahradenie starých potrubí a vybudovanie nových stavebných konštrukcií. Realizácia prebiehala v roku 2013.

Rekonštrukcia rodinného domu

Oprava rodinného domu

V roku 2013 sme realizovali rekonštrukciu starého rodinného domu. Súčasťou rekonštrukcie bola výmena celého krovu, strechy a obnova fasády domu.

Rodinný dom pri Nitre

Výstavby rodinného domu

Počas roku 2013 sme realizovali výstavbu väčšieho rodinného domu pri Nitre. Dom sa nachádza na miernom svahu a je do tohto svahu aj čiastočne zapustený.

Výmena horúcovodu

Výmena horúcovodu

Výmena teplovodných sekundárnych rozvodov v meste Hlohovec, časť Závalie. Približná dlžka rozvodov 170 metrov s napojením do troch obytných domov. Práce boli vykonávane v mesiacov august, september 2010.

Výstavba RD s klenbovou pivnicou

Rodinný dom s historickou klenbovou pivnicou

Výstavba rodinného domu typu bungalov, ktorý je z časti podpivničený aj s klenbovou pivnicou. Stavba je realizovaná v neďalekej obci pri meste Nitra, v svahovitej časti obce. Začiatok realizácie bol júl 2010.

Rekonštrukcia drevenice

Rekonštrukcia drevenice

Kompletná rekonštrukcia drevenice z roku 1930, ktorá sa nachádza v zastavanom územi obci Polomka.